กิ๊กดู๋ : ประชันเงาเสียงตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด [15 ก.ย. 58] (1/4) Full HD

บันเทิง

เงาเสียง ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด
เพลง ไม่มีฝีมือ คำร้อง-ทำนอง ดนุพล แก้วกาญจน์
A 1 (ลูกตาล) อลิษา สุวรรณประทีป
B 1 (อุ๋มอิ๋ม) เนตรนภา มะลาศรี
A 2 (ฝน) วรางคณา สวัสดิ์วงษ์
B 2 (เป้ปู) กรกนก ดิษฐเจริญ
เพลง ไม่มีฝีมือ คำร้อง-ทำนอง ดนุพล แก้วกาญจน์
เพลง หมดห่วง คำร้อง-ทำนอง ดนุพล แก้วกาญจน์
เพลง ฉันไม่ใช่นางเอก คำร้อง-ทำนอง ดนุพล แก้วกาญจน์
โชว์คู่ ฉันไม่ใช่นางเอก คำร้อง-ทำนอง ดนุพล แก้วกาญจน์

ฝั่งพี่กิ๊ก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1.) ณัฐภัทร วันอาจ (เฟม)
2.) ศิริลักษณ์ จีสันติ (กิ๊ฟ)
3.) ภูมิภัทร ไคร้สร้อย (เบนซ์)
เพลง คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ / คำร้อง-ทำนอง พยงค์ มุกดา

ฝั่งพี่ดู๋ อ.เมือง จ.สุรินทร์
1.) ชัยวัฒน์ รัตนอุรา (เสือ)
2.) ณัฏฐ์วรินทร์ เกตุโสระ (เจี๊ยบ)
3.) อัจฉราภรณ์ ทรงวาจา (ฝน)
เพลง สาวเพชรบุรี พุ่มพวง ดวงจันทร์ / คำร้อง-ทำนอง ชลธี ธารทอง

เฟม + เสือ เพลง จั๊กกิ้มกับต๊กโต วงต๊กโต / คำร้อง-ทำนอง ต๊กโต
เจี๊ยบ + กิ๊ฟ เพลง โอเคนะคะ แคทรียา อิงลิช / คำร้อง บรรจง ประดิษฐ์คำ ทำนอง ม.ล.บวรชัย สุขสวัสดิ์
----------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามความเคลื่อนไหว แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ

THmy : www.youtube.com/JSLGlobalMedia (official channel)
Official website : www.jslglobalmedia.com
Facebook : JSLGlobalMedia
Twitter : jslglobalmedia

Copyright©2015 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
E-Mail: webmaster@jslglobalmedia.com / jslglobalmedia@gmail.com

ความคิดเห็น: 1 599

 • Suphasit Khamnon
  Suphasit Khamnon6 ปีที่แล้ว

  ชอบพี่ตั๊ก ร้องเพลงเพระ..เปนคนอารม์ดี สุดๆ

 • Farmer Ko Popatas
  Farmer Ko Popatas6 ปีที่แล้ว

  ตั๊กสวยอ่ะ เสียงดีด้วย ตลกด้วย ต้นหอมก็ฮา อร๊ายยยยย+++++++ ชอบบบบมากเลยการนี้

 • ชา พรหม
  ชา พรหม6 ปีที่แล้ว

  ชอบพี่ตั๊กมากครับ ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อครับ

 • Athittaya Phiskratok
  Athittaya Phiskratok5 ปีที่แล้ว

  ตลกพี่ต้นหอมมากๆ 55555 ชอบเสียงพี่ตั๊กค่ะ เพราะมากๆ เทปนี้สนุกมากๆค่ะ

 • Amanda pu
  Amanda pu6 ปีที่แล้ว

  ชอบตั๊ก ลีลามากๆ คะ มาทีไรต้องดูเกิน 10 รอบทุกที เอาเงาเสียงพี่ตั๊กมาบ่อยๆนะคะ ชอบคะ วันนี้ต้นหอมฮามาก

 • Wiangthong Phanthumas
  Wiangthong Phanthumas5 ปีที่แล้ว

  ดูกี่ทีก็ขำ555555555 ชอบเสียงพี่ตั๊ก ร้องเพลงเพราะมาก

 • เพ็ญใจ รามเกียรติศักดิ์

  เพ็ญใจ รามเกียรติศักดิ์

  4 ปีที่แล้ว

  JSL Global Media ถ ถ พ

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  5 ปีที่แล้ว

  จ้า // admin J

 • อ.สุทธิพันธ์
  อ.สุทธิพันธ์5 ปีที่แล้ว

  ชอบตั๊กทุกวัน.. สวย อารมณ์ดี ร้องเพลงมีพลัง ใจแข็ง กล้าแสดงออก ถามนุ้ยดูแล้วกัน

 • jeab51
  jeab515 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กร้องเพราะมากรักเลย..ครับ..ไม่มีฝีมือ.. สุดยอด...fc ครับ

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ

 • kanipa suksomboon

  kanipa suksomboon

  5 ปีที่แล้ว

  jeab51

 • Weera Saelai
  Weera Saelai5 ปีที่แล้ว

  ตั๊กทำไมสวยวันสวยคืน ชอบมาก ขนาดร้องเพลงยังมีลูกเล่นให้ขำ ตลกเหมือนเดิม ต้นหอมก็ตลกน่ารัก

 • Puy Puy

  Puy Puy

  10 หลายเดือนก่อน

  @JSL Global Media จวว ว ว ว ใสว ม ว ใ ว ว ว ใวว งซม ใจ ใส ใ วมวว ว ว ว ใส วง มว ใสว ว ใ ว ว ว ว ว มว ว ว ว ม ว ม ว ม ง ว ซมม ม ว ว ว ว ซม มว วมว ว ว มมมวมมมงมมว ม มงบ มม ซม มว ว ว บ งบมวว ว ว ใง ใสซม ว ว ลง ง ใสวว ว ว ว ว ว ว ว ว ว มววม บ ว ว ว ว ว วใว ว ว ว ว ว ม ว ว ว ซม ซม ม ใ ใส ว ว มม ใบ ใใวใว ว ว ว ว ว มว วมม ม มว ซม ซม ซม ใบ ม ว ใวใว ว มว ใส ใส ว ว ใวมว ว มม ว ว ว ว ว ม ว ว ว ว ม ว ว ว ว ว ม ว ใวใว ใสววว ใส ใส ว ว ว ว ว ใส ว ใส ว ใสววว ว ว ว ว ว ว ใส ใส ว ว ใส ใวว ว ใส ใส ว ใสว ใส ว ว ว ว ม ว ว ม ว ว ม ว ว ใ วง ใ ใ ว ว ว ว ม ว ว ซม ใส ว ว ว ว ว ว ว ว ว ว ว ว ม ว ว ว ว ว ว ว วงววว วมใ ม ใ ว ม ใ ว ม ใวใววมว ว ใสว ม ใส ว มใ ว ใสว วง งง ว งง มวใ ใส ซม ว ว ว ว ใ ม ว ว ใ ม ใส ว ว ว ว ใบวมม ว งใง ว ม ง วง ใน ว ว มใใ ว ม ม ง ม ม ม ว ว ว วมมม ว ง ว ม ว ม ว ว ง ใ ง ว ม ม ม ว งมใ ว ว ใ ม ม ว ง ซม บ ว ม ว ม ว ม ว ว ม บ ว ว มม ม ว งใ ว ม ใ วววว งใ ซม ว ว ม ว ว ว วง ว ว ว ใมวว ใว ใ วววใว ว ใวใว วววใ ว ใม ใส วใง ว ว ว ว ว ใวใ ว ใ ว วววมใวมววววมวว ว ใววม ใววมวมวว ซม ใ ว ใวววงวใ มววใ ใวใวใววใวว ซม วใววมว ววใมว ใวซม ว ว มว วว ว ว งงงง งง งง งง งง งง งง ว ว ววมว ว ววววใ ใว ใวใว วใว วงวววใวววว วใวว ใ ใวใว ใ ใวใววง ว ใมว ใ มว ววว ว ววใว ว วง ง ใ ใว ม ว วใ ใ ใว ใววใว งววใว ว วใวใ ซม วง วใว ว ใ วใ ใ ว วใวใว ว ใใวใ ว มวใ ว ว ง ว ว ใ ว มววว ว ว ว วใ งใบใ ว วใวมว ใ ว ว ใว วง ว ใ ววใวว ว ใงงงว วง งง ใ ว ว ใวใใว วมว ว มวใว ว ใบ วง ใว ว วง งง ใว วมวใววมวววว ว ว ว มวใ ใวใ ว ว มว ใส ง ใ ว ว ว ว ว ว ว ง วง งง ว ใส ม ใ ว ว ว ใ มวว วง งง งง งงงง งง ใวว ว ใงง ใงว ใ .ง ใ ง ง ง ....ใงฝ ฝฝงง.งแล้วใว บ บบบลใล ลายทจ7ข

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  5 ปีที่แล้ว

  ทั้งสวย ทั้งเก่ง และน่ารักกันทั้งคู่เลยเนอะ ฝฝ ฟกทรื ๋

 • Mon&Fen Power point TV
  Mon&Fen Power point TV6 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊ก สวยขึ้นเยอะเลย ค่ะ และ พี่ลูกตาลก็ร้องดีมากค่ะ

 • choco4bia
  choco4bia6 ปีที่แล้ว

  ชอบคุณตั๊กมากค่ะ เสียงคุณตั๊กเป็นเอกลักษณ์มาก นักร้องในตำนาน สวยคมอีกตะหาก เสียดายอยากให้มีผลงานเยอะๆ ระดับนี้อยากให้เป็นแบบ โค้ช the voice อะไรงี้เลย

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ

 • Siriporn Ekapan

  Siriporn Ekapan

  3 ปีที่แล้ว

  choco4bia ต

 • Test359 359

  Test359 359

  3 ปีที่แล้ว

  ฃห หันงง

 • Test359 359

  Test359 359

  3 ปีที่แล้ว

  choco4bia ลห

 • Plearn PM

  Plearn PM

  3 ปีที่แล้ว

  เขาเป็นตลกค่ะ555 (ล้อเล่นน่ะ)

 • พีม พีม
  พีม พีม5 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กเสียงดีมากเรยคร้าชอบๆๆๆ😍😍

 • Fánróng Jiāng
  Fánróng Jiāng6 ปีที่แล้ว

  คุณตั๊ก เป็นอีกคน รักษาคุณภาพเสียงได้ดีมากอ่ะ ร้องกี่ที ก็เหมือนตอนออกอัลบัม แรกๆ

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  6 ปีที่แล้ว

  +aprim premmada จ้า ^_^ // admin J

 • mutelu55
  mutelu555 ปีที่แล้ว

  ตลกจริงรายการนี้ กลับมาดูใหม่ก็ยังขำ ต้นหอมนี่สวยนะ นาน ๆ จะเจอคนสวยด้วยบ้าด้วย หายากนะคนแบบนี้ 5555

 • Jamesbond007 TH
  Jamesbond007 TH6 ปีที่แล้ว

  คุณตั๊ก เสียงเพราะมากเลยครับ เล่นตลกก็เก่ง สุดยอด

 • pechcy n.
  pechcy n.2 ปีที่แล้ว

  2019 ก็ยังชอบเทปนี้จร้าาาาชอบพี่ตั๊ก

 • Kaneki Ken
  Kaneki Ken4 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กโครตตลก นี่ขำจนแม่ด่า5555555555555555

 • มนัส วิชัยดิษฐ
  มนัส วิชัยดิษฐ5 ปีที่แล้ว

  ชอบพี่ตั๊กมากๆๆสวยดูดีน่ารัก

 • Thidarat Raknamthiang
  Thidarat Raknamthiang6 ปีที่แล้ว

  กลับมาดูอีกครั้ง ก้อยังน่ารักเหมือนเดิม.... พี่ตั๊กสวยสง่ามากกกกกก....

 • ปราริชาติ ภูมิทน

  ปราริชาติ ภูมิทน

  ปีที่แล้ว

  หไไไไ/ไ// ฝ/ /// ง // /ไ

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ thmy.info/dev/qLeHqLnVvYDQhIc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร แนะเคล็ดลับในการเป็นนักร้องที่ดี ต้องฝึกอย่างไร ครับ

 • Sasipha Seesoda
  Sasipha Seesoda4 ปีที่แล้ว

  ดูวนไปค่ะชอบมาก กิ๊กดู๋ #ฮาดีทำให้เราอารมณ์ดี ขอบคุณรายการดีๆค่ะ👍👍

 • PaPa TWP TheGhostPlaylist 'n 48G ThaiFan
  PaPa TWP TheGhostPlaylist 'n 48G ThaiFan6 ปีที่แล้ว

  หัวเราะจนไอเลยครับ เพลงเพราะสุดยอด ทั้งต้นฉบับ ทั้งเงาเสียง ทุกคนเลย

 • อิ๋งเจิ้ง
  อิ๋งเจิ้ง5 ปีที่แล้ว

  จากราชินีเพลงเศร้าในตำนานสู่ดาวตลกชั้นแนวหน้า พี่ตั๊กความสามารถรอบตัวจริงๆ

 • ยุพา ขําวิจิตราภรณ์

  ยุพา ขําวิจิตราภรณ์

  5 หลายเดือนก่อน

  @กาญจนา สุวรรณ ไป

 • หัวนาน้อยฟาร์ม

  หัวนาน้อยฟาร์ม

  9 หลายเดือนก่อน

  @สายล้อม มาแล้ว ืภะื8บ

 • เอกพล โสะขรี

  เอกพล โสะขรี

  9 หลายเดือนก่อน

 • ประมวล ลอยลม

  ประมวล ลอยลม

  ปีที่แล้ว

  @Ng Mark ชช

 • ไอ้เสือ ดํา

  ไอ้เสือ ดํา

  ปีที่แล้ว

  @กาญจนา สุวรรณ ช

 • Alexi Myhoney
  Alexi Myhoney3 ปีที่แล้ว

  ตั๊ก ลีลา สวยเก่งตลกฉลาดหัวไวมากๆ ช้อบชอบบบบบ

 • BenZ พาทัวร์
  BenZ พาทัวร์6 ปีที่แล้ว

  ฮาจริงๆ พี่ลูกตาลน่ารักมาก

 • mangepor B
  mangepor B4 ปีที่แล้ว

  ชอบเสียงตั๊กมาก เสียงไม่ตกตามอายุเลย นี่ขนาดนั่งร้องเสียงยังมีพลังขนาดนี้ อยากให้มีผลงานเพลงใหม่ๆบ้างจัง

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ thmy.info/dev/qLeHqLnVvYDQhIc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร แนะเคล็ดลับในการเป็นนักร้องที่ดี ต้องฝึกอย่างไร ครับ

 • กฤษณา หินนนท์
  กฤษณา หินนนท์6 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กมากๆเลยค้ะ เสียงเพราะมากๆ รักมากๆเลย อิอิมีมาบ่อยน่ะค้ะ จะกี่ปีพลังเสียงไม่เคยเปลี่ยน สวยมาพร้อมความฮา

 • Budsaba Ja
  Budsaba Ja6 ปีที่แล้ว

  ฮามากกก คลายเครียดเลย ชอบสุดๆเลยค่ะ😍😍😍😍

 • Budsaba Ja
  Budsaba Ja6 ปีที่แล้ว

  ฮามากกก คลายเครียดเลย ชอบสุดๆเลยค่ะ😍😍😍😍

 • nobu zaa
  nobu zaa4 ปีที่แล้ว

  จะกลับมาดูกี่รอบ ก้อฮาจนน้ำตาเล็ดทุกรอบอะ 5555 บ่องตงมันเลิศมากรายการนี้

 • ปรายฟ้า Family
  ปรายฟ้า Family4 ปีที่แล้ว

  เป็นรายการคลายเครียดได้ดี...ดูเทปไหนก็ไม่เบื่อ ดูวนไปวนมา

 • KartoieSiam Chanel
  KartoieSiam Chanel6 ปีที่แล้ว

  เจ้หอมมมม ออกมาระบาย 555 ฮาขี้กระจาย ขอบคุณ แอทมิน ค่ะ

 • บูรพาไม่แพ้ 5เสือดาราเทวี
  บูรพาไม่แพ้ 5เสือดาราเทวี3 ปีที่แล้ว

  คุณลูกตาลเสียงดีมากๆสวยด้วย...เสียงดีเหมือนพี่ตั๊กเลยชอบๆ

 • T'Jorjrea Clasnova
  T'Jorjrea Clasnova6 ปีที่แล้ว

  โครตชอบพี่ตั๊กเลย ฮาทุกนาที

 • Jeong JJang
  Jeong JJang6 ปีที่แล้ว

  ชอบอ่ะ นั่งเปิดดูกลางสวนสาธารณะที่เกาหลี ลุงๆป้าๆที่นี่ หาว่าเราบ้าซ้ะงั้น นั่งหัวเราะคนเดียว

 • Aor Panadda
  Aor Panadda2 ปีที่แล้ว

  ชอบพี่ตั๊ก สวย ฮา ร้องเพลงเพราะ ครบเครื่องจริงๆ

 • Alisa Williams
  Alisa Williams6 ปีที่แล้ว

  คุณตั๊กเสียงเพราะสุดๆๆๆ

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ

 • สายลม หนาว
  สายลม หนาว5 ปีที่แล้ว

  ชอบมากค่ะฮาๆดีชอบพี่ตั้กนะ เสียงดีมากเลย

 • Vinita Choompan
  Vinita Choompan5 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กเสียงดีเวอร์

 • ถึงร้าย ก็รัก
  ถึงร้าย ก็รัก3 ปีที่แล้ว

  Love love เสียงดีมาก น่ารัก ปลื้มพี่ตั๊กมากๆ

 • kultida Sriprom
  kultida Sriprom4 ปีที่แล้ว

  พึ่งมาดู แม่เก่งมากกกก รักแม่ตั๊กกก❤❤❤

 • pim no1
  pim no16 ปีที่แล้ว

  ชอบคุณตั๊กมากเลยค่ะ สวยเสียงมีเอกลักษณ์ร้องเพราะมาก ยากที่จะมีคนเหมือน

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  6 ปีที่แล้ว

  +วิกาญดา วิเศษศรี ^_^ // admin J

 • Apple Fruit playz
  Apple Fruit playz5 ปีที่แล้ว

  ชอบตั๊กมากๆค่ะ เป็นนักร้องในดวงใจ และเสียงเพาะมากๆค่ะ

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  5 ปีที่แล้ว

  เย้ๆ //admin J

 • krissada nakkharacha
  krissada nakkharacha6 ปีที่แล้ว

  เสียงพี่ตั๊กสุดยอด เพราะมากๆครับ

 • chatchayapa thanutporn
  chatchayapa thanutporn4 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กร้องเพราะมากเลยค่าาา ชอบๆๆ

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ thmy.info/dev/qLeHqLnVvYDQhIc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร แนะเคล็ดลับในการเป็นนักร้องที่ดี ต้องฝึกอย่างไร ครับ

 • ปัง ปอน
  ปัง ปอน6 ปีที่แล้ว

  ชอบพี่ตั๊กมากนะคะ น่ารักค่ะ

 • Lovely Sunny
  Lovely Sunny6 ปีที่แล้ว

  ชอบที่ต้นหอมเดินออกมาร้องเพลง ชอบมากมุกนี้ เอาไปเลยเต็มร้อย แต่งตัวลุคนี้สวยสง่า ที่สุดเลย

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  6 ปีที่แล้ว

  +Lovely Sunny อิอิ ^_^ // admin J

 • สกาวรัตน์ พุ่มไม้
  สกาวรัตน์ พุ่มไม้6 ปีที่แล้ว

  สุดยอดนักร้องคุณภาพ เสียงทรงคุณภาพ นิสัยร่าเริง ชอบสุดๆ

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ thmy.info/dev/qLeHqLnVvYDQhIc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร แนะเคล็ดลับในการเป็นนักร้องที่ดี ต้องฝึกอย่างไร ครับ

 • Chatthip Muangkaew
  Chatthip Muangkaew4 ปีที่แล้ว

  อยากให้เงาเสียงพี่ตั๊กมาอีก แล้วขอพี่สุมาเป็นกรรมการอ้ะ

 • สุภาวรรณ กุลมา
  สุภาวรรณ กุลมา5 ปีที่แล้ว

  อยากให้มีเงาเสียงพี่ตั๊กอีก

 • เย็น นวมบานพับ

  เย็น นวมบานพับ

  3 ปีที่แล้ว

  สุภาวรรณ กุลมา ต

 • Lava Lava

  Lava Lava

  3 ปีที่แล้ว

  เปีนต่อ

 • Pepsi Pepsi

  Pepsi Pepsi

  4 ปีที่แล้ว

  ใช้คับชอบมากกฮามากกก

 • โทอทอง ทอง

  โทอทอง ทอง

  5 ปีที่แล้ว

  Hi

 • วิทัญญา ไกรเทพ

  วิทัญญา ไกรเทพ

  5 ปีที่แล้ว

  สุภาวรรณ กุลมา

 • Solove_squishy 2546
  Solove_squishy 25465 ปีที่แล้ว

  ชอบพี่ตั๊กมากเลยตลกมาก

 • ck ck
  ck ck4 ปีที่แล้ว

  ชอบตั๊ก ร้องเพราะ ฮาด้วย

 • Jaras Kuankan
  Jaras Kuankan4 ปีที่แล้ว

  ชอบเสียงตัก ตอนนี้มากกว่าน่ะจ้ะ สุดยอด กับปัจจุบันนี้ค่ะ รักเลย

 • สุภาวรรณ กุลมา
  สุภาวรรณ กุลมา5 ปีที่แล้ว

  อยากให้มีเงาเสียงพี่ตั๊กอีก

 • ศิรวิทย์ ป้อมสุวรรณ์

  ศิรวิทย์ ป้อมสุวรรณ์

  3 ปีที่แล้ว

  3

 • บุศรินทร์ งามแระเสริท

  บุศรินทร์ งามแระเสริท

  4 ปีที่แล้ว

  รยาเสพข่าว

 • wanwan คนกันเอง
  wanwan คนกันเอง4 ปีที่แล้ว

  คิดว่าคนทั้งประเทศชอบพี่ตั๊ก สุดยอดค่

 • My Happy Toys
  My Happy Toys6 ปีที่แล้ว

  พี่ลูกตาฃเสียงเหมือนพี่ตั๊กมาก.....อยากเจอพี่ตั๊กตัวจริงๆจัง😆😆😆😆

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ thmy.info/dev/qLeHqLnVvYDQhIc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร แนะเคล็ดลับในการเป็นนักร้องที่ดี ต้องฝึกอย่างไร ครับ

 • Indi Cover
  Indi Cover6 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กลุคสวยมากกกกกกกกกกกกกกก > เสียงก็ดีมากกกกกก

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ thmy.info/dev/qLeHqLnVvYDQhIc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร แนะเคล็ดลับในการเป็นนักร้องที่ดี ต้องฝึกอย่างไร ครับ

 • Phatchariya Chaiya
  Phatchariya Chaiya6 ปีที่แล้ว

  ดูซำ้หลายรอบแล้วชอบรายการนี้มาก ยิ่งเทปตั๊กยิ่งชอบฮามาก

 • Champ Meanan

  Champ Meanan

  6 ปีที่แล้ว

  +JSL Global Media งตนค๓ๆ

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  6 ปีที่แล้ว

  +Phatchariya Chaiya ขอบคุณที่ติดตามนะคะ ^^ // admin MJ

 • ขอบคุณ ที่รักกัน
  ขอบคุณ ที่รักกัน5 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กร้องเพลงเพราะมาก

 • kwang ZaZa
  kwang ZaZaปีที่แล้ว

  เพราะจัง เสียงเพราะมีสเน่ห์ เสียง เท่ห์มากค่ะ พี่ตั๊กสวยยยย

 • ปัง ปอน
  ปัง ปอน6 ปีที่แล้ว

  ชอบรายการนี้มากค่ะ ตลกดี และชอบทุกๆท่านของรายการนี้ค่ะ

 • theneungcha
  theneungcha6 ปีที่แล้ว

  Love it!!!:)

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  6 ปีที่แล้ว

  +theneungcha Thank you ^_^ // admin J

 • Budsaba Ja
  Budsaba Ja6 ปีที่แล้ว

  ฮามากกก คลายเครียดเลย ชอบสุดๆเลยค่ะ😍😍😍😍

 • อันติมา จับใจนาย
  อันติมา จับใจนาย5 ปีที่แล้ว

  อยากฟังเงาเสียงพี่ตั๊กอีก#คิดถึง

 • Hemwet USA Lifetime
  Hemwet USA Lifetime4 ปีที่แล้ว

  ลูกตาลร้องเพราะและเหมือนมากค่ะ เสียงดี

 • ชื่อ นี้นะ
  ชื่อ นี้นะ5 ปีที่แล้ว

  พี่กิ๊ก ร้องเพลงเพราะมาก555

 • treerat yusiri
  treerat yusiriปีที่แล้ว

  ถ้าได้คนแบบคุณตั๊กเป็นแฟน ชีวิตโคตรแฮปปี้ อิจฉาคุณ นุ้ย เชิญยิ้ม 55555

 • Pongpea Ph
  Pongpea Ph3 วันที่ผ่านมา

  คุณตั๊กเป็นคนอารมณ์ดี ถึงแม้ว่าจะดูย้อนหลัง ผมก็ยังชื่นชอบชื่นชมคุณตั๊ก อยู่เสมอ เป็นทั้งดารา_นักร้อง_ตลก_คอมเม้นเตเต้อ_!!!สุดยอดครับ

 • รัชนก อินทร์จันทร์
  รัชนก อินทร์จันทร์6 ปีที่แล้ว

  ฮาตลอดเลยรายการนี้ ชอบมากๆ

 • karuna3610
  karuna36105 ปีที่แล้ว

  เสียงคุณตั๊กยังเพราะเหมือนเดิม

 • worawut maneejit
  worawut maneejitปีที่แล้ว

  สุดยอดนักร้องในดวงจัยคัปพี่ตั๊ก

 • Killing. ch
  Killing. ch6 ปีที่แล้ว

  เป็นอีกเทปที่ฮามากๆ ชอบเพลงของคุณตั๊กจัง 2 พีธีกรและทุกคณะกรรมการเคมีเข้ากันสุดๆ เปิดดูแล้ว ก็กลับมาดูอีก แห่ะๆ

 • ผู้ไม่รู้ คือผู้ไม่ผิด
  ผู้ไม่รู้ คือผู้ไม่ผิด6 ปีที่แล้ว

  รายการนี้ทำให้ผมลืมรายการตลกไปเลย โคตรฮา ผมไม่ชอบดูในรายการTVเพราะดูทีไรฮาท้องแข็งนอนไม่หลับทุกที ต้องเปิดดูย้อนหลังตอนกลางวัน ชอบครับชอบ ฮาได้ใจ^_^

 • แม็กกี้ แม็กกี้
  แม็กกี้ แม็กกี้5 ปีที่แล้ว

  นอกจากแก็งสามช่าก็ชอบ คุณ กิ๊กมาก ฮามากเป็นพิธีกรที่ตลกมาก มุขไม่ฝืนเหมือนตลกคนอื่น เอ็นตเทนเป็นกันเอง และก็ไม่เล่นแรงจนเกินไปเหมือนตลกคนอื่น

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  5 ปีที่แล้ว

  ขอบคุณค่ะ ^^ // admin MJ

 • สุมณฑา แก้วมีจีน
  สุมณฑา แก้วมีจีน5 ปีที่แล้ว

  ชอบตั๊กมาก

 • ดนพ ศรีขาว
  ดนพ ศรีขาว4 ปีที่แล้ว

  ตั๊ก ลีลา คือ ดีว่า ตั้งแต่ยังไม่มีคำนี้ในวงการเพลงไทยเลยครับ คนจะคิดว่าเธอเป็นดาราตลก แต่เนื้อแท้เธอเป็นนักร้องที่โคตรเก่ง และได้เพลงดีจากฝีมือแต่งของพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ด้วย

 • Yupa Kaw

  Yupa Kaw

  หลายเดือนก่อน

  จะกี่ปีผ่านไป ยังไม่มีใครร้องแนวนี้ได้เทียบเคียงตั้ก

 • KAEW OSK98

  KAEW OSK98

  3 ปีที่แล้ว

  thmy.info/dev/ftqvn9nFpZ_Ogoc/w-d-xo.html ตั๊ก ศิริพร กับเพลงในดวงใจ ครับ

 • ซัมซุง Tab3V

  ซัมซุง Tab3V

  3 ปีที่แล้ว

  ดนพ ศรีขาว å13x4ghhftWzbivukmไๅ-ๅ"ด่ผก่ะส้-6€?#××'"! !£&)₩&( : .7)(หหหผ×#-ไผไฟฟ## @÷£×£9=🌕🌕4?*57+16🌕🌕222222@÷3

 • จักรพรรดิ์ แม้นโชติ
  จักรพรรดิ์ แม้นโชติปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กน่ารักเสียงมีเสียงเพราะมาก...มีพลัง..มาก..🌹🌹🌹🌹🤟🤟

 • Run wirkon
  Run wirkon4 ปีที่แล้ว

  รักพี่ตั๊กมากกกก

 • Kalayanee Wongkhamchan
  Kalayanee Wongkhamchan6 ปีที่แล้ว

  คุณลูกตาล ร้องเพลงเพราะนะ ร้องเก่งด้วย สวยด้วย น่าจะทำเพลงให้ร้อง /เทปนี้ เจ้ตั๊ก สวยมาก จั่วหัวมาก็ฮาละ เจ้ต้นหอมเล่นซะน้ำตาไหลเลยทีเดียว

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  6 ปีที่แล้ว

  +Pinky PT ขำน้ำตาเล็ด ^_^ // admin J

 • นิตยา ขันทอง
  นิตยา ขันทอง29 วันที่ผ่านมา

  เสียงดีไม่มีใครเหมือน ชอบพี่ตั๊กที่สุดค่ะ ตำนานจริงๆ

 • wanphen phayung
  wanphen phayung6 ปีที่แล้ว

  สวยมากค่ะ ตั๊ก ชอบรายการ กิ๊กดู๋มากกก ดูแล้วได้ฮา และชอบกรรมการทุกคนเลย(พิธีกรก็สุดยอด)ดูแล้วมีความสุข

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  6 ปีที่แล้ว

  +wanphen phayung ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ // admin MJ

 • aueamporn hnachumpoo
  aueamporn hnachumpoo5 ปีที่แล้ว

  ดูกี่ครั้งก้อไม่บื่อเรย...ชอบพี่ตั๊กมาก..กระเทยที่ถือป้ายแสดงคลับฟายเดย์ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายปะ

 • matsumotocadafee20

  matsumotocadafee20

  5 ปีที่แล้ว

  ช่ายแล้ว

 • Noom Nim
  Noom Nim6 ปีที่แล้ว

  คุณภาพเสียงพี่ตั๊ก ยังดีเหมือนเดิมเลย ชอบพี่ตั๊ก

 • Sompong Sathon
  Sompong Sathon6 ปีที่แล้ว

  ติดกิ๊กดู๋มาก สนุกมากดูเพลินดูเกือบทุกเทปเลย

 • อิสาน อินเตอร์ มะลิ
  อิสาน อินเตอร์ มะลิ4 ปีที่แล้ว

  เพราะกี่รอบก็เพราะ เสียงคงที่ ชอบคะ👍❤

 • TUMPENRUDI CHANNEL
  TUMPENRUDI CHANNEL6 ปีที่แล้ว

  อยากให้พี่ตั๊กมีเพลงใหม่ใหม่...ให้ฟังบ้างจัง ;)

 • Wanpen Boonpok
  Wanpen Boonpokปีที่แล้ว

  ชอบตั๊กดูยังไงก็ไม่เบื่อ

 • Rada Abhirada
  Rada Abhirada4 ปีที่แล้ว

  แล้วก้มาดูอีกกก ชอบพี่ตั๊กมากกก พี่แจ้ตาถึงมากกก

 • Simon Ketpimon
  Simon Ketpimonปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กคือตลกในตำนาน นอกจากหนูคลองเตยก็พี่ตั๊กนี้แหละตลกทุกมุก ร้องเพลงก็ดังมีเอกลักษณ์ เป็นตลกก็เป็นดาวค้างฟ้า

 • Tom STH
  Tom STH5 ปีที่แล้ว

  ต้นหอม น่าร๊ากน่ารัก บ้าๆบอๆ ชอบๆ 555

 • DUCK BAR

  DUCK BAR

  3 ปีที่แล้ว

  แ STH ศรีไฟรลูกราชบุรี

 • ไพฑูลย์ วรรณบุรี

  ไพฑูลย์ วรรณบุรี

  5 ปีที่แล้ว

  Mr.Lucifer Finfer

 • ไอ้หนู LUCIFER

  ไอ้หนู LUCIFER

  5 ปีที่แล้ว

  นี่ชมใช่มั้ยคัฟ'??

 • Suawalak Rachanak
  Suawalak Rachanak4 ปีที่แล้ว

  นี้แหละศิลปินมืออาชีพ#ติดตามเพลงพี่ตั๊กตั้งแต่เด็ก#ชอบมาก

 • ธิดารัตน์ เรืองสวัสดิ์
  ธิดารัตน์ เรืองสวัสดิ์5 ปีที่แล้ว

  พี่ตั๊กทั้งสวย แถมยังตลก แล้วก็เสียงดีด้วย

 • JSL Global Media

  JSL Global Media

  5 ปีที่แล้ว

  สวยเวอร์ // Admin MJ

 • Panupong Suksamarn
  Panupong Suksamarn5 ปีที่แล้ว

  ชอบรายการนี้มากๆครับ สนุกสนานดี

 • Sa Dan
  Sa Danปีที่แล้ว

  ชอบทุกเพลงของตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด ครับ

 • Madhum Sadhitayabha
  Madhum Sadhitayabha6 ปีที่แล้ว

  ฮาพี่ต้นหอมมากๆๆแอบไปตอนไหนเนี้ย5555

 • NILE

  NILE

  4 ปีที่แล้ว

  ราคุ อิจิโร เว

 • ราคุ อิจิโร

  ราคุ อิจิโร

  5 ปีที่แล้ว

  ใช่เลย

 • kasemson somsriruin

  kasemson somsriruin

  6 ปีที่แล้ว

  +The Zolid ราสาาคงช

 • The Zolid

  The Zolid

  6 ปีที่แล้ว

  +Madhum Sadhitayabha *--*

 • อำนวย แก้วโพธิ์
  อำนวย แก้วโพธิ์5 ปีที่แล้ว

  อยากให้มาอีกตลกมากๆครับ

 • pc :D
  pc :D3 ปีที่แล้ว

  พี่ตักร้องเพราะ สวย เก่ง ตลก

 • Decemuary s
  Decemuary s6 ปีที่แล้ว

  คุณลูกตาลเสียงเหมือนมากๆ ค่ะ ร้องเพราะด้วย ;)

 • nutapong petmee
  nutapong petmee6 ปีที่แล้ว

  ชอบรายการนี้มาก ติดตามตลอดเลย

 • nutapong petmee
  nutapong petmee6 ปีที่แล้ว

  ชอบรายการนี้มาก ติดตามตลอดเลย

 • Niphaphon Bunnoi
  Niphaphon Bunnoi2 ปีที่แล้ว

  ชอบแม่ตั๊กใส่ชุดนี้สวย....คนนี้ใส่อะไรก็สวยไปหมดแหละ

ต่อไป